เกียรติบัตร โรงเรียนที่ “นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ทุกคน“ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       โครงการฝึกทักษะชีวิตตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559       กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย       ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558        แผนภูมิการบริหารงานงานแบบมีส่วนร่วม       แผนภูมิการบริหารงานงานโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ     
       ข้อมูลทั่วไป
       พบกับโรงเรียนบนสื่อต่างๆ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  3
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  434
  เยี่ยมชมปีนี้ :  2,678
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  31,641
  IP :  54.166.250.213
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 เกียรติบัตร โรงเรียนที่ “นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ทุกคน“ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เข้าชม : 79) 
 เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เข้าชม : 77) 
 เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เข้าชม : 56) 
 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เข้าชม : 56) 
 โครงการฝึกทักษะชีวิตตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (เข้าชม : 78) 
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559 (เข้าชม : 82) 
 กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (เข้าชม : 92) 
 แผนภูมิการบริหารงานงานโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ (เข้าชม : 109) 
 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน (เข้าชม : 89) 
 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน (เข้าชม : 83) 
 ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ (เข้าชม : 81) 
 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ รายงานการจัดนิทรรศการ ผลงานเด่นยุวเกษตรกรสู่ความพอเพียง (เข้าชม : 393) 
 นำครู นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น ในการนำเสนอองค์ความรู้ดีเด่น กิจกรรม ผักเปลี่ยนวิถี (เข้าชม : 378) 
 รางวัลเกียรติบัตร ชนะเลิศ ระดับชาติ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น (เข้าชม : 569) 
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เข้าชม : 491) 
 นำคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแด่พระคุณเจ้า (เข้าชม : 440) 
 กีฬากลุ่ม (เข้าชม : 443) 
  นายสากล ประเศษโถ และ นางปรียา ประเศษโถ มอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ (เข้าชม : 437) 
 รับเกียรติบัตร เป็นเจ้าภาพกีฬาระดับกลุ่มพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 - 27 ธันวาคม 2556 (เข้าชม : 461) 
 รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการปลูกผัก (เข้าชม : 479) 
มีข้อมูลทั้งหมด  23  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2